Prawo budowlane

Zmiany w ustawie o Prawie Budowlanym w związku z budową domów bez pozwolenia. Zmiany obowiązują od czerwca 2015 roku.

 1. Domy mieszkalne
  1. zniesienie wymogu uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, lub przebudowę domu dla budynków, dla których obszar oddziaływania nie wykracza poza granice działki. (dom nie jest uciążliwy dla sąsiadów),
  2. w opisanych wyżej przypadkach konieczne będzie zgłoszenie budowy z projektem budowlanym i dołączenie dokumentów właściwych dla trybu pozwolenia na budowę dla budynku, będącego przedmiotem inwestycji,
  3. starostwo ma czas na odpowiedź do 30 dni od daty zgłoszenia,
  4. w przypadku braku sprzeciwu czas oczekiwania na „milczącą zgodę na użytkowanie” został skrócony do 14 dni,
  5. zniesiono obowiązek załączania do projektu budowlanego oświadczeń o zapewnieniu energii, wody, ciepła i gazu oraz o warunkach przyłącza do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. Ponadto zniesiono obowiązek składania oświadczeń o dostępie do drogi publicznej (wyjątek: drogi krajowe i wojewódzkie).
  6. Likwidacji poddano obowiązek zgłoszenia informacji o planowanym terminie realizacji inwestycji.
 2. Domy letniskowe i rekreacyjne
  1. zwiększony został katalog inwestycji możliwych do realizacji bez uzyskania pozwolenia na budowę o nowe obiekty.
  2. wśród nich znalazły się między innymi wolnostojące parterowe obiekty rekreacyjne o powierzchni do 35m2.
  3. liczba tych obiektów na działce nie może przekroczyć 1 na każde 500m2 powierzchni działki,
  4. w przypadku parterowych obiektów handlowych, lub usługowych o powierzchni do 35m2 dopuszczalna liczba obiektów na działce to 1 na każde 1000m2.
 3. Domy gospodarcze na terenie ogrodów działkowych
  1. wymagana jest jedynie zgoda zarządu ogrodu na postawienie budynku,
  2. według przepisów możliwa jest budowa budynków o powierzchni zabudowy do 35m2 oraz wysokości do 5m przy dachach spadzistych i do 4m przy dachach płaskich.
 4. Inne
  1. wśród inwestycji, które nie wymagają zezwolenia znajdują się oczyszczalnie ścieków do wydajności 7,5m3 oraz zbiorniki bezodpływowe do 10m3.

Należy pamiętać, że stosowane przepisy o budowie bez zezwolenia mogą być odmienne w zależności od właściwego terenowo urzędu i muszą być sprawdzone właśnie tam.

Ustawa Prawo Budowlane

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl