Szanowna Pani/Szanowny Panie!
Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) firma DAMIR dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad.
W związku z powyższym informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Badowski DAMIR Sp. Jawna (DAMIR) ul. Piaskowa 2, 05-091 Ząbki wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007419, NIP 125-09-06-28, tel. +48 22 678 90 02, e-mail info@damir.com.pl, a ponadto, że:
1) Dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia/wykonywania umowy oraz umożliwienia i utrzymywania kontaktu z Klientem, z którym DAMIR zamierza zawrzeć lub zawarł umowę;
2) Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zawarcie/wykonywanie umowy oraz prawnie uzasadniony interes Administratora – umożliwienie i utrzymywanie kontaktu z Klientem (art. 6 ust. 1 lit b) i f) RODO);
3) W zależności od podanych danych możemy przetwarzać następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu, PESEL, nr dowodu osobistego, NIP, REGON, nr rachunku bankowego;
4) Dane osobowe przetwarzane są do czasu przedawnienia roszczeń;
5) Dane osobowe mogą być lub są udostępniane następującym kategoriom odbiorców: bank, urząd skarbowy, firmom świadczącym na rzecz DAMIR usługi outsourcingu: oprogramowania informatycznego, prawnego lub podatkowego oraz montażystom, firmie transportowej, firmie do ewentualnej naprawy gwarancyjnej
6) Informujemy, że Pani/Pan ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych;
7) Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy z Klientem. Jeśli dane osobowe nie zostaną podane, umowa nie może zostać zawarta i wykonywana;
9) Dane osobowe przetwarzane są w bezpiecznej infrastrukturze informatycznej w Polsce i nie są udostępniane hostingodawcom,
10) Dane osobowe zabezpieczone są odpowiednio
11) Kopię przetwarzanych danych osobowych można uzyskać przekazując takie żądanie na dres e-mail: info@damir.com.pl
Dziękujemy,
Zespół DAMIR SP.J.