Czy cena przesłana w specyfikacji obejmuje projekt budowlany?

Cena wysyłana standardowo w specyfikacji (chyba, że było to wcześniej ustalone) nie obejmuje projektu budowlanego koniecznego w przypadku chęci uzyskania pozwolenia na budowę.